Opinie oraz uwagi do programu Horyzont2020: Europejski Zielony Ład


Stanowisko zostało wypracowane we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. w celu dostosowania tematyki konkursów do potrzeb podmiotów członkowskich Związku.

Uwaga natury ogólnej:

Kierunek wskazany w dokumencie jest właściwy, zarysowanie tematyki na dużym poziomie ogólności oraz wskazanie dużej liczby obszarów daje szansę na ich realizację przez beneficjentów.

Uwagi szczegółowe:

Uszczegółowione tematy dotyczą obszarów 2 (Czysta, opłacalna kosztowo i bezpieczna energia), 3 (Przemysł na rzecz czystej gospodarki cyrkulacyjnej) i 5 (Zrównoważona, inteligentna mobilność) przedstawiają się następująco:
Obszar 2: Clean, affordable and secure energy
Projekty wpisujące się w obszar 2: Fotowoltaika – Floating PV. Należy również podkreślić rolę i potencjał floating PV (FPV) w obszarze produkcji czystej energii. Instalacja FPV jest znacznie łatwiejsza, jak również i znalezienie odpowiedniego miejsca dla niego. Instalacja FPV zapobiega parowaniu, co staje się coraz większym problemem, gdy często obserwujemy okresy suszy.
Dodatkowo należy włączyć potencjał wód śródlądowych do wykorzystania w tym obszarze – obszary powinny również obejmować także zbiorniki wodne śródlądowe, takie jak jeziora (zwłaszcza te sztuczne).
 
Obszar 3 – Industry for a clean and circular economy.
Projekty wpisujące się w „Focus on local and regional level as suitable for closing materials loops and creating sustainable circular ecosystems”, których rezultatem będzie zwiększenie efektywności procesów. Między innymi dotyczy to zamknięcia obiegu wody technologicznej w procesach oraz większe zagospodarowanie odpadów. Jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów to temat ten nie pojawia się w dokumencie konsultacyjnym, a jest bardzo istotny z punktu widzenia GOZ.
Inne tematy:
Wykorzystanie ciepła odpadowego jako źródło energii (waste heat to power)
Magazynowanie energii (energy storage)
 
Obszar 5 – Sustainable and smart mobility
Standaryzacja podziemnych napędów elektrycznych zasilanych bateryjnie jako element wdrażania elektromobilności w przemyśle.
 
Stanowisko jest podsumowaniem udziału w pracach Grupy Doradczej Europejski Zielony Ład – współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.