Otwartość i Przejrzystość w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej – przewodnik

Rada Europejska jest tą instytucją UE, która określa ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii. Stanowi najwyższy poziom współpracy politycznej między państwami członkowskimi.

Rada Unii Europejskiej – zwana również Radą – jest głównym organem decyzyjnym UE. Składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich UE. Ministrowie i eksperci z ministerstw państw UE obradują w Brukseli i wraz z Parlamentem Europejskim przyjmują akty prawne i budżet UE.

Polityka Unii Europejskiej w końcowym rozrachunku ma wpływ na wiele aspektów życia ponad 500 milionów obywateli, dlatego niezwykle istotne jest, aby decyzje UE były podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i jak najbliżej obywateli. Z tego względu społeczeństwo musi mieć dostęp do jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób i dlaczego przyjmowane jest prawodawstwo europejskie. Publikacja ta daje obraz otwartości i przejrzystości w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej oraz umożliwia łatwy dostęp do różnych źródeł informacji.

Źródło: Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej – www.consilium.europa.eu