Pakt na rzecz badań i innowacji w Europie – inicjatywa UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy na rzecz badań i innowacji w Europie – na podstawie KOMUNIKATU Komisji Europejskiej: Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 13 maja 2021 r.

W ramach tego paktu określone zostaną najważniejsze wspólnie uzgodnione wartości i zasady, na których opiera się europejska przestrzeń badawcza, oraz obszary, w których państwa UE będą opracowywać działania priorytetowe.

Obejmuje on:

  • wolność badań naukowych
  • pobudzanie naszych gospodarek i społeczeństwa
  • równouprawnienie płci
  • otwarty dostęp do publikacji naukowych
  • lepsze perspektywy kariery naukowców.

Celem jest zachęcenie państw UE do potwierdzenia ich zaangażowania w przestrzeganie tych zasad i wartości oraz do włączenia ich do krajowej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12960-Pact-for-Research-and-Innovation-in-Europe

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.