Podpisanie porozumienia pn. „Koalicja Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska”