Prawo konkurencji UE – aktualizacja obwieszczenia w sprawie definicji rynku (rewizja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnego prawa konkurencji (prawo gospodarcze)na podstawie dokumentu roboczego służb KE podsumowującego wyniki oceny obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku, które stosuje się w unijnym prawie konkurencji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 lutego 2022 r.

Definicje rynku stosuje się w prawie konkurencji UE w celu określenia granic konkurencji między przedsiębiorstwami.

W 1997 r. Komisja wydała obwieszczenie w sprawie definicji rynku, aby wyjaśnić swoje podejście w kontekście definiowania właściwych rynków produktowych i geograficznych. Dowody zgromadzone w ramach oceny wskazują, że obwieszczenie jest bardzo przydatnym instrumentem, który wciąż jest adekwatny, skuteczny, wydajny i spójny oraz wnosi wartość dodaną na szczeblu UE. Przeprowadzona analiza wykazała, że obwieszczenie zapewnia przejrzystość na istotnym pierwszym etapie wielu ocen Komisji dotyczących konkurencji i ułatwia przedsiębiorstwom przewidywanie, czy Komisja mogłaby zgłosić problemy w zakresie konkurencji.

Wyniki oceny sugerują jednak, że istnieją obszary, w których obwieszczenie może nie w pełni odzwierciedlać rozwój podejścia Komisji, jak również najnowsze zmiany, takie jak wyjaśnienia udzielane w orzecznictwie sądów UE. Wynika z tego, że aktualizacja obwieszczenia w tym zakresie przyniosłaby dalsze korzyści zarówno zainteresowanym podmiotom, jak i Komisji.

Niniejsza inicjatywa zmierza,w następstwie oceny, do dokonania zmiany tego obwieszczenia i zapewnienia jego aktualności. Zmierza ona ponadto do określenia jasnego, spójnego i przystępnego podejścia do definicji rynku w sprawach dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i łączenia przedsiębiorstw w różnych sektorach.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.
Źródło: Komisja Europejska