Prawo konkurencji UE – ocena rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena funkcjonowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk (konsorcja).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 października 2022 r.
Prawo UE zasadniczo zabrania przedsiębiorstwom zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów zezwala jednak pod pewnymi warunkami, by przedsiębiorstwa kontenerowej żeglugi liniowej współpracowały w celu wspólnego świadczenia usług. Rozporządzenie przyjęto w 2009 r., a jego obowiązywanie zostało przedłużone w roku 2014 i 2020. Decyzja o przedłużeniu w 2020 r. została zasadniczo podjęta dlatego, że w latach 20142019 nie doszło do pogorszenia parametrów konkurencji (głównie stawek frachtowych, dostępności i niezawodności usług). Przedłużenie to zostało jednak ograniczone do 4 lat, pomimo tradycyjnie pięcioletniego okresu obowiązywania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów, tak aby można było zareagować szybciej w przypadku ewentualnej zmiany warunków rynkowych. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów wygasa 25 kwietnia 2024 r. Celem inicjatywy jest dokonanie oceny jego funkcjonowania od czasu ostatniego przedłużenia jego obowiązywania w 2020 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-Prawo-konkurencji-UE-ocena-rozporzadzenia-w-sprawie-wy%C5%82aczen-grupowych-dla-konsorcjow_pl 

Źródło: Komisja Europejska