Prekonsultacje pakietu SLIM VAT 3 – MF

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów (MF) prowadzi prekonsultacje społeczne pakietu SLIM VAT 3.

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. MF przygotowało ponad 20 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Przynosi im m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Rozwiązania w SLIM VAT 3

Trzeci pakiet SLIM VAT usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 7 obszarów:

 1. poprawa płynności finansowej firm;
 2. VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;
 3. szerszy zakres zwolnień z VAT;
 4. mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
 5. prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
 6. obniżanie sankcji VAT;
 7. konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

SLIM VAT 3 to istotne zmiany w proporcji VAT i korygowaniu proporcji. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań oznacza odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt podatku naliczonego wykazywanego w deklaracji VAT.

MF proponuje także brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał.

Podatnicy będą mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej oprócz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) również datę otrzymania zapłaty zaliczki (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

Pakiet SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę m. in. podatku od sprzedaży detalicznej czy też podatku tonażowego.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m.in.:

 • poszerzenie zakresu niektórych zwolnień z VAT;
 • konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji;
 • wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;
 • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;
 • ułatwienia w pakiecie VAT E-Commerce.

W załączeniu znajduje się dokument zawierający szczegółowe inforacje.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi i opinie można zgłaszać także na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

Źródło: Ministerstwo Finansów, Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze