Prezentacje z Konferencji Surowce dla gospodarki Polski, AGH Kraków, 23.05.2017

(strona w trakcie przygotowywania – wszystkie prezentacje z Konferencji będą dostępne po uzyskaniu stosownych zgód autorów.)
Lista prezentacji przedstawionych podczas Konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbyła się 23 maja 2017 roku w godz. 12:00-16:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

1. Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Radca Ministra, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju; Surowce w gospodarce o obiegu zamkniętym;
2. Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania;
3. Stanisław Żuk, Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A; Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego; Znaczenie PGE GiEK S.A. dla gospodarki oraz regionów. Bariery rozwoju branży i inwestycji;
4. Jarosław Ziemkiewicz, Dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii KGHM Polska Miedź S.A.; Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2017 – 2021;
5. Aleksander Kabziński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw; Surowce dla Gospodarki Polski – Punkt widzenia przemysłu;
6. Dr inż. Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu; Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym;
7. Bogusław Ochab, Prezes Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.; Elementy polityki surowcowej – punkt widzenia przemysłu;
8. Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Prezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Surowce z recyklingu – jasna i ciemna strona;
9. Derek Lenartowicz, Prezes Zarządu; Andrzej Zibrow, Dyrektor Generalny, Coal Holding Sp. z o.o., Balamara Resources Ltd; Racjonalna eksploatacja surowców naturalnych na przykładzie projektów górniczych grupy Balamara Resources Ltd.
 


csm_logo_MS_3d9423ff35Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.