Projekt Multimedia Sp. z o.o. w ZPPM

Uprzejmie informujemy, że decyzją Rady naszego Związku, podjętą na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r Firma Projekt Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie została przyjęta do Związku Pracodawców Polska Miedź.
Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażamy nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Pracownicy biura Związku dołożą starań by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
Obraz może zawierać: tekst