Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Uchwalona przez Sejm RP 13 stycznia br. na podstawie poselskiego projektu ustawy, ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe nr 1905 i 1914), 14 stycznia br. skierowana do prac Senatu RP (druk senacki nr 618), przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na:

  • żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%,
  • paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%,
  • nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%,
  • gaz ziemny – do stawki 0%,
  • energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Celem niniejszego projektu jest dostosowanie rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. do projektowanych zmian w ustawie o VAT poprzez skrócenie do 31 stycznia 2022 r. czasu obowiązywania stawki 8% dla środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) oraz energii cieplnej, a także stawki 5% dla energii elektrycznej. Od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. będą bowiem obowiązywały obniżone stawki VAT na podstawie przewidzianej nowelizacji ustawy o VAT, tj. odpowiednio stawka:

  • 0% – na gaz ziemny, środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych),
  • 5% na energię elektryczną i energię cieplną.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355651
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.