Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.   Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Od 16 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie (UE) 2019/1009, które ustanawia definicje, wymagania oraz reguluje obrót na rynku unijnym m.in. polepszaczami gleby, biostymulatorami niemikrobiologicznymi oraz podłożami do upraw. Towary te stanowią odpowiednik krajowych środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw uregulowanych w ustawie o nawozach i nawożeniu. Celem projektowanego rozporządzenia jest objęcie polepszaczy gleby, biostymulatorów niemikrobiologicznych oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów) stawką 0% w okresie od 16 lipca do 31 października 2022 r. Efektem powyższego będzie utrzymanie przepisów wprowadzonych w ramach tarczy antyinflacyjnej w niezmienionym zakresie, jeśli chodzi o produkty nawozowe. Celem projektu jest także przedłużenie możliwości dalszego stosowania stawki 0% do dostawy produktów leczniczych finansowanych ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego – w odniesieniu do tych produktów leczniczych, które są finansowane środkami ze zbiórek publicznych rozpoczętych przed dniem 16 maja 2022 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361500 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.