Projekt rozporządzenia MI w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r, – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późń. zm.).

Projekt rozporządzenia określa:

– przekroczenia wielkości pojazdu który wymaga pilotowania ( długości, szerokość, wysokość, masę całkowitą);

-poruszanie się pojazdu nienormatywnego w kolumnie;

– wymóg wysokości, nadwozia, masy całkowitej, dla pojazdu pilotującego;

– niezbędne wyposażenie pojazdu wykonującego pilotowanie (między innymi: napis ,,PILOT” na białym tle, pasy biało czerwone, światła, urządzenie nagłaśniające, środki łączności, tarcza do zatrzymywania pojazdów, latarka, wysokościomierz, pachołki drogowe, taśma miernicza);

– obowiązki pilota podczas wykonywania pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego;

-wzór oznakowania przedniej maski pojazdu, przednich bocznych drzwi pojazdu oraz klapy tylnej lub drzwi tylnych pojazdu napisem (w tym wzór napisu „ PILOT” i pasów biało czerwonych).

Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370950

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 13 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.