Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego wprowadza nowe czynności dla ratowników medycznych – samodzielne wykonywanie intubacji dotchawiczej, z uprzednim użyciem środków zwiotczających i anestetycznych, USG w stanach nagłych, cewnikowanie pęcherza moczowego, a na zlecenie lekarza drobnych zabiegów chirurgicznych, pod warunkiem odbycia specjalizacji w zakresie chirurgicznej asysty lekarza. Projekt przewiduje też poszerzenie katalogu leków do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego w ramach przygotowania do intubacji dotchawiczej, w ostrych zespołach wieńcowych, drgawkach, w ostrej niewydolności krążenia, przy krwotokach i w postępowaniu przeciwbólowym.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360109
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.