Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Projekt ustawy będzie podstawą realizacji nowego rządowego programu mieszkaniowego pn. „Pierwsze Mieszkanie”, w skład którego wchodzą dwa instrumenty, tj. Konto Mieszkaniowe i bezpieczny kredyt 2%. Oba instrumenty to kompleksowe rozwiązania skierowane do osób, które planują zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo jego budowę. Pierwszy skierowany jest do osób, które planują zakup w perspektywie następnych lat, a drugi dla tych, którzy w chwili obecnej gotowi nabyć pierwsze mieszkanie. Projektowany pakiet rozwiązań jest zróżnicowany. Uwzględniono zarówno instrumenty o charakterze systemowym i wieloletnim, jak również najpoważniejsze problemy z jakimi czasowo boryka się rynek mieszkaniowy w związku ze wzrostem stóp procentowych. W tej pierwszej perspektywie kluczowym będzie wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Instrument zaprojektowany został w sposób niezwykle atrakcyjny dla beneficjentów. Przystępujący do niego będą mieć nie tylko gwarancję całkowitej ochrony wartości odkładanych środków (oprocentowanie wskaźnikiem rocznej inflacji lub wzrostu ceny mieszkań), ale i dodatkowego zysku z tytułu dodatkowego oprocentowania oszczędzanych środków przez bank. W projekcie ustawy przyjęto poniższe rozwiązania:

  • w okresie stosowania dopłaty do rat, wysokość oprocentowania kredytu będzie stała (kredyt udzielany jako kredyt o stałej stopie procentowej na okres co najmniej 5 lat);
  • w 10-letnim okresie stosowania dopłat do rat, kredyt będzie spłacany w formule malejących rat kapitałowo-odsetkowych;
  • przy założeniu, że ustalona na kolejne 5 lat okresowa stała stopa procentowa nie wzrośnie, po 10 latach w efekcie przyjętej w projekcie formuły pierwsza rata spłaty kredytu będzie tym samym najwyższą miesięczną kwotą obciążenia budżetu domowego kredytobiorcy w okresie 10 lat stosowania dopłaty do rat;
  • w przypadku jednak, gdyby wysokość pierwszej raty spłaty kredytu po zakończeniu stosowania dopłat okazała się wyższa od pierwszej raty spłaty kredytu pomniejszonej o dopłatę (najwyższa dotychczas rata jaką płacił kredytobiorca), na wniosek kredytobiorcy bank będzie zobowiązany do wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat i tym samym do obniżenia raty.
W projekcie przewidziano też rozwiązania wykluczające wykorzystywanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych nabytych z wykorzystaniem premii mieszkaniowej lub bezpiecznego kredytu 2% do celów inwestycyjnych albo zarobkowych. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających inwestorów budujących mieszkania w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego czynszowego (program SBC) oraz najemców takich mieszkań przed konsekwencjami wzrostu obciążeń finansowych związanych ze spłatą preferencyjnego kredytu w okresie dużej zmienności i wzrostu rynkowych stóp procentowych. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369053 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 9 lutego 2023 r. do godziny 16:00 na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.