projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;


przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326301
Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 25 października 2019 roku do godz. 12.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl