Przejrzystość finansowa – jeden unijny punkt dostępu do informacji na temat spółek

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. prawa finansowego – wniosek dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia europejskiego jednolitego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do informacji istotnych dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 marca 2022 r.

Spółki w UE muszą publikować określone informacje (sprawozdania finansowe, dane na temat zrównoważonego finansowania itp.).

W oparciu o projekt, który zakłada stworzenie „europejskiej bramy przejrzystości finansowej”, w ramach przedmiotowej inicjatywy powstanie jeden unijny punkt dostępu do informacji finansowych i niefinansowych dotyczących spółek. Portale internetowe lub inne rozwiązania zapewnią inwestorom szybki i łatwy dostęp do informacji, bez nakładania na spółki nadmiernych obciążeń.

Niektóre dane będą dostępne w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego, co ułatwi użytkownikom wyszukiwanie i porównywanie danych.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Przejrzystosc-finansowa-jeden-unijny-punkt-dostepu-do-informacji-na-temat-spo%C5%82ek_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska