Przemysław Bożek

Przemysław Bożek

Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”. Aktywny uczestnik życia biznesowego, samorządowego oraz organizacji pozarządowych.

Posiada tytuł Doctor of Business Administration. Ukończył studia na kierunku politologia i nauki społeczne na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania przedsiębiorstwem z udziałem samorządu terytorialnego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Swoje pierwsze kroki menedżerskie stawiał jako prezes oraz dyrektor spółki sportowej Chrobry Głogów S.A. Był w tym okresie animatorem tworzenia klas sportowych. Radny Rady Miejskiej Głogowa dwóch kadencji.

Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego oraz kultury, edukacji i sportu na dawnych „Kresach”. Jest też członkiem Rady Programowej Radia Wrocław i członkiem Rady Nadzorczej KGHM Mercus.