Przepisy dotyczące VAT w usługach finansowych i ubezpieczeniowych – przegląd

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przeglądu unijnych przepisów VAT dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych; przegląd Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 3 maja 2021 r.

Obecne przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do usług finansowych i ubezpieczeniowych są krytykowane, ponieważ są złożone, trudne w stosowaniu oraz nie nadążają za rozwojem nowych usług w sektorze.

Doprowadziło to do braku neutralności podatku VAT (przedsiębiorstwa nie są w stanie odzyskać VAT za usługi finansowe i ubezpieczeniowe), niepewności prawa dla przedsiębiorstw, wysokich kosztów administracyjnych i regulacyjnych.

Celem konsultacji publicznych jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat aktualnych zasad VAT dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, na temat funkcjonowania tych zasad oraz na temat ewentualnych zmian w przepisach. Udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione w przeglądzie odpowiednich przepisów dyrektywy VAT (dyrektywa Rady 2006/112/WE) i pomogą w pracach nad ewentualnym przyszłym wnioskiem ustawodawczym.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services/public-consultation

Źródło: Komisja Europejska