Raw Materials Week 2022

Komisja Europejska (DG GROW) wraz z partnerami organizuje siódmą edycję “Raw Materials Week” w Brukseli, w dniach 14-18 listopada 2022 r. 

Siódma edycja „Tygodnia Surowców Mineralnych” odbędzie się w wersji fizycznej i hybrydowej i zgromadzi szerokie grono interesariuszy omawiających strategie i inicjatywy w zakresie surowców. Wydarzenie będzie skoncentrowane wokół 9. dorocznej Konferencji Wysokiego Szczebla Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP) w sprawie surowców, której będzie towarzyszyć kilka dodatkowych wydarzeń poświęconych najnowszym wiadomościom na temat surowców w UE.

Program

  • 9th Annual High-Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on raw materials, including EU-Ukraine strategic partnership on raw materials and batteries – co-organised with Eumicon
  • CRMs: 14th Conference on Critical Materials and Minerals Technical experts meeting from 14 November 2022
  • EU Horizon Technology Success Stories – co-organised with the Health and Digital Executive Agency (HaDEA) on 14 November 2022
  • 5th EU Critical Raw Materials Event – co-organised by SCRREEN on 15 November 2022
  • 5th Event on the United Nations Framework Classification for Resources and the United Nations Resource Management System: “Accelerating Implementation of UNFC in Europe” on 15 November 2022
  • Future trends Innovation and skills for raw materials co-organised by EIT Raw Materials on 17 November 2022
  • Responsible mining event co-organised with SUMEX on 17 November 2022
  • Knowledge needs: future supply/demand foresight event – co-organised by Joint Research Centre on 17 November 2022

Celem jest szeroka dyskusja podmiotów zaangażowanych w kształtowanie polityk dotyczących surowców mineralnych oraz przedstawienie inicjatyw w tym zakresie.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora:
https://vo-event.swoogo.com/rawmaterials2022

Formularz rejestracyjny

Agenda

Źródło: Komisja Europejska, https://www.eurawmaterialsweek.eu/2022