Raw Materials Week, 28.11-02.12.2016, Bruksela

ermw-logo
 
 
 
 
 
Komisja Europejska (DG GROW) wraz z partnerami organizuje pierwszą edycję “Raw Materials Week” w Brukseli w dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 roku. Celem jest szeroka dyskusja podmiotów zaangażowanych w kształtowanie polityk dotyczących surowców mineralnych oraz przedstawienie inicjatyw w tym zakresie.
The Raw Materials Week składa się z serii wydarzeń (spotkania, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne), których celem jest przedstawienie najnowszych informacji odnośnie surowców mineralnych w Europie.
Formularz rejestracyjny: http://eip.onetec.eu/

Przykładowe wydarzenia:
30.11.2016  “EIT Raw Materials – Education strengthening raw
materials sector”
we współpracy z EIT Raw Materials
“Horizon 2020, EIT Raw Materials and ERA-MIN 2
     Information and Brokerage event”
01.12.2016  “4th annual High-Level Conference of the European
Innovation Partnership on Raw Materials

Wydarzeniu towarzyszą spotkania satelickie
Więcej informacji znajduje się na stronie źródłowej:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915
Źródło: Komisja Europejska