RawMat2023 – II Międzynarodowa Konferencja na temat Surowców i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (National Technical University of Athens) zaprasza do udziału w RawMat2023 – II Międzynarodowej Konferencji na temat Surowców i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (2nd International Conference on Raw Materials and Circular Economy), która odbędzie się w dniach 28.08-2.09.2023 r. w Atenach.

Harmonogram wydarzenia:

  • 28 – 30 sierpnia 2023 – program techniczny (wykłady oraz prezentacje)
  • 31 sierpnia – 2 wrzenia 2023  – Wycieczki terenowe i wydarzenia równoległe

Surowce mineralne tworzą podstawę dla zielonej transformacji.

RawMat2023 ma na celu spotkanie społeczności akademickiej, inżynierów, przedsiębiorców, kadry kierowniczej branży, interesariuszy i decydentów oraz innych specjalistów w dziedzinie surowców i gospodarki o obiegu zamkniętym w celu kompleksowej, międzydyscyplinarnej wymiany informacji i wiedzy.

Organizatorami RawMat2023 są School of Mining and Metallurgical Engineering – National Technical University of Athens oraz Technical Chamber of Greece. Dodatkowo wydarzenie jest współorganizowane i wspierane przez kilka jednostek naukowych, instytutów badawczych i stowarzyszeń.

Patronat nad wydarzeniem objęły: Hellenic Ministry of Environment and Energy (Ministerstwo Środowiska i Energii Grecji), Association of Greek Mining Companies oraz Association of Macedonian and Thrace Marble Enterprises.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji: https://www.rawmat2023.ntua.gr/

Rejestracja: https://www.rawmat2023.ntua.gr/registration/

Tematy

Podążając za wymaganiami i trendami współczesnego społeczeństwa, RawMat2023 uwzględnia w programie szeroki zakres rozwoju technologicznego i przyszłych wyzwań dotyczących surowców mineralnych, z naciskiem na aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym.

RawMat2023 obejmuje szeroką listę tematów w następujący sposób: Strategia przemysłowa UE; Efektywna zasobowo gospodarka o obiegu zamkniętym; Poszukiwanie minerałów i charakterystyka zasobów: zabezpieczanie dostaw surowców krytycznych i strategicznych; Górnictwo: trendy i perspektywy; Postępy w technologiach przetwarzania minerałów; Zrównoważona metalurgia; Minerały przemysłowe; Środowisko, energia i zrównoważony rozwój; Ponowne wykorzystanie – recykling i waloryzacja zasobów; Edukacja; Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Źródło: National Technical University of Athens School of Mining & Metallurgical Engineering; Technical Chamber of Greece