ROBOTYZACJA SZANSĄ DLA FIRM

Firmy, które chcą wzmocnić produktywność, obniżyć koszty, poprawić jakość produkcji i usług powinny skorzystać z szansy, jaką stwarza robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych. Zgodnie podkreślali to prelegenci konferencji pt.: „Roboty autonomiczne, roboty mobilne, coboty – jak umiejętnie wprowadzać rozwiązania Przemysłu 4.0. w erze postcovidowej?” organizowanej w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0.

O tym, jak zyskać dzięki wprowadzeniu rozwiązań Przemysłu 4.0., jaką rolę mogą odegrać roboty i coboty w procesie automatyzacji pracy i wytwarzania produktów oraz jak wykorzystać potencjał płynący z efektów robotyzacji dla skutecznej transformacji organizacji dyskutowano podczas drugiego z cyklu spotkań Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0 prowadzonej przez Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z partnerami. Honorowy Patronat nad projektem przyjął Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Akademia doskonale wpisuje się w działania na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. Przemysł 4.0 to wciąż pojęcie nieznane, a czasami wręcz budzące obawy. Chcemy przekonać firmy, zwłaszcza małe i średnie, że to ogromna szansa na rozwój oraz poprawę ich konkurencyjności. Najwięcej korzyści czeka na firmy, które będą liderami postępu. Prezentujemy przykłady dobrych praktyk, licząc, że zainspirują przedsiębiorców – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Roboty od dawna zastępują lub uzupełniają pracę ludzi w przemyśle, są dziś już standardem procesów produkcji. Efektywne rozwiązania tworzą wspólnie naukowcy i przedsiębiorcy. Politechnika Wrocławska wchodzi w skład konsorcjum w międzynarodowym projekcie Amicos dotyczącym opracowania nowych technologii na potrzeby zastosowania robotów mobilnych do zadań inspekcyjnych w przemyśle górniczym. Jest to inicjatywa finansowana z funduszy Unii Europejskiej, łącząca uniwersytety, laboratoria badawcze i firmy komercyjne. Tworząca dynamiczne partnerstwo międzysektorowe. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępności i zrównoważonego wykorzystania surowców. Zespół pod kierunkiem prof. Radosława Zimroza pracuje nad opracowaniem systemu robotycznego, który będzie stosowany do zautomatyzowanego planowania i przeprowadzania inspekcji w rozproszonej przestrzeni infrastruktury górniczej.

Zasadnicze pytanie, od którego zaczęliśmy, brzmiało: dlaczego potrzebujemy robotów inspekcyjnych w górnictwie? Zastosowań jest bardzo dużo. Potrzebujemy robotów do inspekcji wszystkich przestrzeni o utrudnionym dostępie np. tuneli, infrastruktury, systemów wodociągowych. Są niezwykle cenne jako wsparcie w akcjach ratunkowych, zwłaszcza w szczególnie trudnych zawałach, kiedy wysyłanie nawet wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych stwarza zagrożenie dla życia ratowników. Osobiście liczę na to, że w celu poprawienia efektywności produkcji czy bezpieczeństwa pracy znaczenie robotyzacji będzie błyskawicznie rosło. Niestety, trzeba odnotować specyfikę branży górniczej. Robotyzacja procesów technologicznych w tak trudnych warunkach jest ogromnym wyzwaniem -podkreśla prof. Radosław Zimroz, Dziekan Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.

Przed wieloma wyzwaniami stoją także średnie i małe firmy produkcyjne czy usługowe. Tzw. czas życia produktu jest teraz znacznie krótszy, klienci szukają nowości, towarów spersonalizowanych, dostosowanych do osobistych preferencji, nie chcą długo czekać na dostawę. Przedsiębiorcy muszą podnosić jakość swojej produkcji i jednocześnie, aby przetrwać trudne czasy, obniżać koszty. Jak to zrobić?

Naszym zdaniem odpowiedzią mogą być roboty współpracujące. Mobilne, elastyczne, precyzyjne, szybkie w instalacji. Potrzebujemy kilku dni, aby dostosować je do konkretnej branży czy zadań. Szybka i łatwa konfiguracja, obsługa niewymagająca długich szkoleń, możliwość szybkiej relokacji, to kolejne zalety. Roboty wykorzystywane są na liniach produkcyjnych, gdzie wykonują takie zadania jak: montaż, wkręcanie, klejenie, dozowanie, spawanie, polerowanie oraz podnoszenie czy umieszczanie komponentów w wyznaczonych miejscach. Automatyka stosowana jest także do obsługi maszyn, wtryskarek oraz w pracy z urządzeniami typu CNC. Nowoczesne roboty idealnie sprawdzają się w kontroli jakości produktów oraz prowadzeniu analiz i testów laboratoryjnych – wylicza zalety robotów Marcin Gwóźdź, Wiceprezes ds. Sprzedaży Procobot Sp. z o.o. Sp.k.

Robotyzacja dotyczy także procesów biznesowych, wspiera ludzi w codziennej pracy biurowej, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą ilością dokumentów czy danych. Działy księgowe, kadrowo-płacowe, windykacyjne, zakupowe itp. w dużych firmach mogą ogromnie zyskać na wprowadzeniu takich rozwiązań. Znakomitym przykładem innowacyjnej firmy w zakresie robotyzacji działań back office jest Impel Business Solutions.

Robotyzacja to jeden z elementów naszej strategii biznesowej, którą nazwaliśmy 3E i w ramach której jesteśmy dla innych firm edukatorem. Mamy doświadczenie robotyzacji ponad 60 algorytmów własnych procesów obsługowych realizowanych dla naszych klientów. Ten proces nadal trwa, bo transformacja to continuum. Raz zrobotyzowane procesy można optymalizować, dostarczając dzięki temu nową wartość dla organizacji. Wsparcie w procesie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem technologii i wysokich kompetencji specjalistycznych daje IBS obecność na rynku w roli eksperta rozwiązań cyfrowych w procesach back office – podkreśla Nina Twardowska, Prezes Zarządu Impel Business Solutions Sp. z o.o. – Zysk? 100% efektywności, 100% wyeliminowanych błędów, do 70% optymalizacji kosztów pracy wykwalifikowanych pracowników – dodaje Nina Twardowska.

Zdaniem prof. Krzysztofa Safina, wielu managerów, właścicieli firm lekceważy siłę wpływu nowoczesnych technologii na efektywność działań przedsiębiorstwa, twierdząc, że dobrych relacji i bezpośrednich kontaktów nic nie zastąpi.

Ta wiara nie zawsze ma potwierdzenie w rzeczywistości. Na konieczność sprostania wyzwaniom Przemysłu 4.0 od dawna zwracają uwagę partnerzy zagraniczni. Przestrzegają, że brak zmian w polskich firmach, systemie produkcji, obsługi procesów, organizacji może zakłócić współpracę. Nie z powodu jakości czy ceny, lecz prozaicznego powodu – braku komunikacji. Niemożności odebrania komunikatu wysłanego przez maszyny czy systemy naszego partnera. Dotyczy to np. zamówień, rozliczeń, uzgodnień technicznych czy technologicznych. Zatem nowoczesność to nie wybór, a konieczność – uważa Krzysztof Safin, dyrektor Centrum Firm Rodzinnych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Jak przekonać pracowników, zwłaszcza tych przyzwyczajonych do tradycyjnych form pracy, że robotyzacja jest dla nich korzystna?

My zaczęliśmy od tego, że zapytaliśmy pracowników, czego nie chcą robić, co im przeszkadza. Nie szukaliśmy oszczędności, efektu ekonomicznego. Chcieliśmy przekonać ludzi, że technologia może im pomagać w codziennej pracy. Drugim elementem jest to, że bardzo promujemy zespoły i osoby, które kreują i wdrażają robotyzację procesów. Nowoczesność, to, że roboty wykonują codzienne, powtarzalne działania, jest dla nas powodem do dumy. Dzięki temu pracownicy mogą się zająć zadaniami eksperckimi, bardziej wartościowymi, rozwijającymi ich kompetencje. Kluczowe jest też to, że dzielimy się z pracownikami zaoszczędzonymi środkami. 50% zysków wynikających z zastosowanych rozwiązań pozostawiamy do wykorzystania w dowolny sposób zespołowi wdrażającemu cyfryzację procesów. Wspieramy także rozwój wiedzy poprzez naszą Akademię LEAN Management – podpowiada Nina Twardowska, Prezes Zarządu Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Proces robotyzacji to wieloetapowe działanie. Najpierw warto bardzo dokładnie przemyśleć co i jak chcemy osiągnąć.

– Pierwszym krokiem, powinien być audyt potencjału robotyzacji. Bez względu na branże i rodzaj procesów produkcyjnych, bez względu na skalę działania i poziom kultury technologicznej, chcąc rozpocząć lub rozwijać proces robotyzacji przedsiębiorstwa każdy zakład produkcyjny powinien przejść audyt możliwości. Kluczowym elementem jest dla nas skupienie się na wszystkich aspektach: zasobach klienta, analizie danych procesowych oraz analizie biznesowej – radzi Marcin Gwóźdź, Wiceprezes ds. Sprzedaży Procobot Sp. z o.o. Sp.k.

Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 ma charakter otwarty. Pełen zapis konferencji znajdziecie Państwo na stronie:

https://akademiarozwojuprzemyslu40.pl/

Kolejne spotkanie już na początku czerwca. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszych wydarzeń w mediach społecznościowych. Znajdziecie tam także wiele ciekawych i praktycznych informacji, także dotyczących możliwych źródeł finansowana innowacji w firmie.

FB/AkademiaRozwojuPrzemysłu40