ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

Wakacje już za nami. Mamy nadzieję, że wspaniale odpoczęliście i jesteście gotowi na naszą ofertę szkoleń, webinarów, konferencji i innych wydarzeń wspierających rozwój kompetencji osobistych i managerskich. Oto szczegóły wrześniowych propozycji.

2 WRZEŚNIA, GODZ. 12:00 – 14:00, HOTEL SKARBEK W LUBINIE

WARSZTAT DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU MENTORINGOWEGO

Podczas spotkania podsumujemy dotychczasowy przebieg Programu Mentoringowego oraz podyskutujemy o pracy zespołowej (role zespołowe, ograniczenia pracy grupowej, problemy z pracą w zespole).

Na części przeznaczonej tylko dla mentorów podejmiemy tematy kodeksu etycznego oraz omówimy promocję programu i zaproponujemy szablon notki mentora.

Warsztat poprowadzi Elżbieta Dunaj – opiekun merytoryczny Programu.

7 WRZEŚNIA, GODZ. 9:00 – 13:00, PLATFORMA CLICKMEETING

SZKOLENIE NT. „REWOLUCJA W PRAWIE PRACY”

Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w relacji pracodawca – pracownik i obowiązki pracodawcy na tle projektowanych przepisów prawa pracy wdrażających dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i dyrektywę work-life balance.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia.

 • Co w praktyce oznaczają oraz kogo i czego dotyczą projektowane zmiany kodeksu pracy?
 • Założenia zmian prawnych związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i kształtowaniem stosunku pracy.
 • Założenia i kryteria elastycznej organizacji pracy oraz siły wyższej na gruncie kodeksu pracy.
 • Prawo pracownika do urlopu opiekuńczego. Zmiany w zakresie urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich.
 • Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika.

Szkolenie poprowadzą:

Karolina Jagiełło ­ adwokat, menadżerka w dziale prawnym kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Świadczy pomoc prawną dedykowaną biznesowi. Współpracuje z klientami korporacyjnymi i przedsiębiorstwami. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskim dziale prawno-podatkowym PwC i kancelariach realizujących usługi prawnicze dla klientów korporacyjnych.

Daria Kwiatkowska ­ aplikant radcowski w dziale prawnym kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Zajmuje się bieżącym wsparciem prawnym dla przedsiębiorców oraz uczestniczy w projektach związanych z doradztwem transakcyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym spółki oraz w wiodących wrocławskich kancelariach specjalizujących się w szeroko pojętym prawie korporacyjnym.

13 WRZEŚNIA, GODZ. 10:00 – 12:00, sala im. J. Wyżykowskiego Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

ŚNIADANIE BIZNESOWE. SPOTKANIE ZARZĄDU KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Z SAMORZĄDOWCAMI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Mowa będzie m.in. o projekcie pt. „Rodzina, Rozwój, Demografia”, do którego wraz z KGHM zapraszamy wszystkie samorządy lokalne regionu. Przedstawione zostaną także szczegóły drugiej edycji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Depresji, przygotowywanego przez Centrum Formacji Rodziny w Lubinie już na jesień tego roku. Poznacie o innych propozycjach KGHM skierowanych do mieszkańców regionu w ramach działań CSR koncernu.

15 WRZEŚNIA, GODZ. 11:00 – 12:30, PLATFORMA ZOOM

WEBINAR PT: „TWITTER, JAKO MEDIUM DO BUDOWANIA MARKI OSOBISTEJ”

Ekspert firmy PR SPOT Dominik Mucha opowie o tym, jak:

 • Jak budować własną markę osobistą za pośrednictwem Twittera?
 • Jakie są korzyści dla użytkowników?
 • Jakich zasad przestrzegać na Twitterze, będąc początkującym?
 • Jak zbudować własny profil i dbać o aktywność?
 • W jakim kierunku zmierza Twitter i czy warto za nim podążać?
 • Twitter na tle innych mediów społecznościowych.

 20 WRZEŚNIA, HOTEL SKARBEK W LUBINIE

WARSZTAT „ESG DLA PROFESJONALISTÓW”

PROGRAM SZKOLENIA

 • Konsultacje środowiskowe.
 • Polityka UE, a środowisko. Prezentacja głównych polityk, celów ilościowych, terminów i strategii UE oraz krajowej.
 • Regulacje prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorców względem środowiska takich jak: dyrektywy dot. emisji GHG, odpadowa, taksonomia UE itp.
 • Analizy środowiskowe i ekonomiczne dla zrównoważonego projektowania Omówienie kluczowych analiz wymaganych do prawidłowej oceny wpływy firmy, projektu, produktu na środowisko.
 • Standaryzacja i certyfikacja środowiskowa zrównoważonych firm. Standardy i certyfikaty odnoszące się do kwestii środowiskowych m.in. EMAS, ETV.
 • Finansowanie projektów prośrodowiskowych. Wymogi zrównoważonego finansowania przez instytucje finansowe, w tym banki oraz wytyczne programów dotacyjnych.

29 WRZEŚNIA, GODZ. 15:00 – 18:00, CENTRUM SZKUTNIK, OBORA K/LUBINA

SPOTKANIE KOBIET BIZNESU

Powracamy do lubianej przez właścicielki i managerki firm propozycji tylko dla kobiet. Spotkanie Kobiet Biznesu to przestrzeń, w której nawiążesz nowe relacje, poznasz inspirujące historie, dowiesz się, co nurtuje kobiety prowadzące lub zarządzające przedsiębiorstwami.

 Szczegółowe informacje na temat szkoleń i warsztatów uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. O rekrutacji będziemy informować na bieżąco.