ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

W październiku zapraszamy Was na aż dwie konferencje Akademii Przemysłu 4.0, Galę Związku Pracodawców Polska Miedź, spotkanie „KGHM dla Samorządów”, Śniadanie Biznesowe w Letia Bussines Centrum i szkolenie organizowane wspólnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Szczegóły wydarzeń znajdziecie w artykule.

4 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 10:00-14:00, Hotel Collection, Wrocław

Związek Pracodawców Polska Miedź, organizator projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 jest Partnerem Konferencji ODPORNA GOSPODARKA DZIĘKI CYFRYZACJI I PRZEMYSŁOWI 4.0.

Podczas konferencji omówione zostaną trendy makroekonomiczne i perspektywy rysujące się przed firmami w związku z pojawieniem się w krótkim czasie szeregu czarnych łabędzi – czyli nieprzewidywalnych zdarzeń mających ogromny wpływ na świat i negatywnie oddziałujących na gospodarkę oraz społeczeństwo. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk – działań pozwalających na podniesienie efektywności energetycznej firm oraz kwestie zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa danych.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i tłumaczona na niemiecki.

11 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 10:00-14:00, W AULI UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH (UL. SKALNIKÓW 6 B)

Konferencja KGHM DLA SAMORZĄDÓW pod Honorowym Patronatem Ministra Krzysztofa Kubowa, Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

W stale zmieniającym się świecie efektywna współpraca administracji państwowej, przemysłu, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji wspierających rozwój oraz lokalnych społeczności jest gwarantem stabilnego i zrównoważonego wzrostu oraz pomyślnej przyszłości. Szczególnego znaczenia nabiera to w obecnym czasie, który choć generuje wyzwania, może dać nowe impulsy rozwojowe. Celem spotkania jest przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju regionu, szans i zagrożeń dla tego procesu, możliwości jakie daje współpraca interesariuszy oraz zarysowanie możliwych kierunków rozwoju Zagłębia Miedziowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

14 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18.00 RESTAURACJA MIEDZIANA PERŁA W LUBINIE (UL. TULIPANOWA)

GALA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ

Gala Związku to okazja do spotkania z odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami z regionu oraz licznymi ekspertami branżowymi, a także przedstawicielami świata nauki. To również czas do wyróżnienia firm i osób, które w sposób szczególny wspomogły Związek w realizacji przedsięwzięć. Laureaci otrzymają Asa Związku Pracodawców Polska Miedź. Inspirujący wykład wygłosi doktor Paweł Fortuna, psycholog i trener biznesu, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i adiunkta w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas gali nie zabraknie również inicjatywy charytatywnej. Będzie można wesprzeć „Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie” w Polkowicach – organizację non-profit, która zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Zaproszenia do udziału w Gali przesłane zostaną drogą elektroniczną.

19 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 9:00 do 15:00

Warsztat szkoleniowy „WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW IDENTYFIKACYJNYCH”.

Prowadzony przez ekspertów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Szkolenie przygotowuje do sprawnej oceny autentyczności dokumentu identyfikacyjnego: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu (również dokumentów zagranicznych).

Cele szkolenia:

  • Wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu metod weryfikacji autentyczności dokumentów,
  • Nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej weryfikacji autentyczności dokumentów,
  • Uświadomienie uczestnikom konieczności weryfikacji dokumentów,
    w codziennej praktyce służbowej oraz powiązanych z tym aspektów prawnych.

!Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia z umiejętności rozpoznawania autentyczności polskich dokumentów identyfikacyjnych, wystawione przez PWPW S.A.

20 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 10:00 – 11:00, FORMUŁA HYBRYDOWA

KONFERENCJA „CYFRYZACJA, A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, DIAGNOSTYKA I MONITORING PRACY MASZYN”

Związek Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC, wraz z partnerami merytorycznymi: DB Energy oraz Alfa-Net na spotkanie w ramach Międzynarodowej Konferencji CYFRYZACJA 2 oraz Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0

Każda firma produkcyjna i usługowa, organizacja biznesowa, jednostka samorządowa, bez względu na branżę, stale monitoruje procesy biznesowe, udoskonala je, optymalizuje koszty. To nieodzowny element gry rynkowej i budowania przewagi konkurencyjnej.

Mały krok może uczynić kolosalną różnicę. Rewolucja technologiczna zmienia naszą rzeczywistość, pomaga w rozwoju, pozwala na zintegrowanie systemów produkcyjnych i metod świadczenia usług.

Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych obejmuje wszystkie aspekty działania organizacji. Pozwala zwiększyć produktywność działalności oraz wygenerować oszczędności. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych możesz przenieść swoją organizacji na kolejny poziom i uwolnić jej potencjał. Technologie te mogą wydatnie wpływać na efektywność działań biznesowych
i przemysłowych.

Opowiedzą o tym eksperci z firm technologicznych i przemysłowych, przedstawiciele administracji samorządowej, menedżerowie, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy finansowi, kierownicy i pracownicy działów utrzymania ruchu, prelegenci odsłaniający kulisy nowoczesnych rozwiązań i wielu innych znakomitych gości.

Jak dzięki automatyzacji i cyfryzacji przyspieszyć rozwój firmy i zwiększyć jej konkurencyjność? Jak sprawić, by innowacje przynosiły oszczędności? Czy Przemysł 4.0 ma zastosowanie w każdej działalności?

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania.

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu.

27 PAŹDZIERNIKA, LETIA BUSSINES CENTRUM, LEGNICA,

Wspólnie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Kaizen Institute Polska zapraszamy na ŚNIADANIE BIZNESOWE.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i warsztatów uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. O rekrutacji będziemy informować na bieżąco.