ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

 „W czasach zmian, świat należy do tych, którzy się uczą, podczas gdy ci, którzy już się „nauczyli” okazują się świetnie przygotowanymi do życia w świecie, który już nie istnieje”. Mamy nadzieję, że ta myśl Erica Hoffera będzie inspiracją do skorzystania z naszych marcowych propozycji szkoleniowych. Oto ich szczegóły.

W bogatym programie szkoleń mamy webinary wspierające rozwój kompetencji managerskich i osobistych. Przypominamy, że wszystkie spotkania będą miały formę online. Mamy nadzieję, że już niedługo ujrzymy się w świecie realnym. A co dla Was przygotowaliśmy na marzec?

4 i 18 marca, godz. 9:00 – 14:00, platforma ClickMeeting

Seminarium prof. Bartłomieja Nity na temat: „TWORZENIE I ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU”.

7 marca, godz. 12:30 – 14:30platforma ZOOM  

Webinar „RODO W PRAKTYCE” prowadzony przez eksperta z zakresie ochrony danych Kamila Rota.

8 i 17 marca, godz. 9:00 – 13:00, platforma ZOOM

Szkolenie z zakresu ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, realizowane przez eksperta Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.

17 marca, godz. 9:00 – 13:30, platforma ZOOM

Dr Sławomir Jarmuż, psycholog, trener biznesu, zaprasza na warsztat szkoleniowy pt. „PARADOKSY KOMUNIKACJI”.

Program szkolenia:

 • Czym jest komunikacja z ewolucyjnej perspektywy?
 • Co jest ukryte w jawnym komunikacie?
 • Na ile przydatna jest asertywna komunikacja?
 • Co to są paradoksalne pytania?
 • Jak wykorzystać energię drugiej strony w komunikacji?
 • Jak przejmować kontrolę w rozmowie?
 • Jak przekazać nieprzyjemny komunikat, aby nie zepsuć relacji?
 • Jak bronić się przed nieczystymi technikami partnera rozmowy?

Umiejętności, które udoskonalisz:

 • Elastyczna komunikacja;
 • Odczytywanie ukrytego przekazu;
 • Formułowanie paradoksalnych pytań;
 • Nieinwazyjne wychodzenie z trudnych sytuacji komunikacyjnych;
 • Przejmowanie inicjatywy w rozmowie;
 • Skuteczne przekazywanie reprymendy;
 • Rozpoznawanie manipulacji;
 • Obrona przed nieczystymi technikami komunikacyjnymi.

22 marca, godz. 9:00 -12:30, platforma ZOOM

Szkolenie z ekspertem Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr na temat: „KADRY W 2022 ROKU”.

24 marca, godz. 9:00 -13:30, platforma ZOOM

Druga z propozycji dr Sławomira Jarmuża i firmy Moderator  warsztat szkoleniowy pt. „TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU”.

Program szkolenia:

 • Jak dyscyplinować pracownika, aby nie zmniejszyć jego motywacji?
 • W jaki sposób prowadzić rozmowę oceniającą?
 • Co robić, gdy pracownik traci motywację?
 • Co to jest wypalenie zawodowe?
 • Jak komunikować zespołowi trudne decyzje?
 • Jak po ludzku zwalniać pracownika?
 • Jak odnaleźć się w konflikcie między pracownikami?
 • Jak radzić sobie z własnymi dylematami etycznymi w zarządzaniu?

Umiejętności, które udoskonalisz:

 • Dojrzałe dyscyplinowanie pracowników;
 • Przygotowanie i prowadzenie rozmowy oceniającej;
 • Prowadzenie inspirującej rozmowy motywacyjnej;
 • Postępowanie z wypalonym zawodowo pracownikiem;
 • Komunikowanie trudnych decyzji zespołowi;
 • Zwalnianie pracowników;
 • Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami.

31 marca, godz. 11:00-12:30, platforma ZOOM

Webinar pt. „RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZJA. JAK BUDOWAĆ FIRMĘ OTWARTĄ DLA WSZYSTKICH?”

Związek Pracodawców Polska Miedź od 3 lat współpracuje z Inicjatywą Razem Dla Różnorodności w Biznesie i wraz z wieloma pracodawcami w Polsce wspiera firmy w budowaniu różnorodnych zespołów. Promuje firmy, które wdrażają politykę:

 • włączania osób z niepełnosprawnościami,
 • budowania synergii kobiet i mężczyzn w biznesie,
 • wspierania współpracy wielopokoleniowej w zespołach, a także
 • włączania do nich osób różnych narodowości i kultur.

Jak pokazują światowe badania, firmy budujące z sukcesem kulturę włączania i różnorodności (D&I) mogą osiągać lepsze rezultaty w biznesie, być bardziej innowacyjne i kreatywne, a także podejmować lepsze decyzje i efektywniej rozwiązywać problemy. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, zapraszamy na webinar.

Szczegółowe informacje na temat terminów szkoleń i warsztatów uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych.