ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

39 szkoleń, warsztatów i webinarów, w których udział wzięło 749 osób, to posumowanie naszej działalności w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych managerów oraz pracowników firm członkowskich w pierwszym półroczu 2022 r. Najważniejsza dla nas jest wysoka ocena aktualności i przydatności tematyki, prowadzenia i organizacji szkoleń przez ich uczestników. To aż 4,67 na 5 punktów! Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania.

2,3 lub 4 SIERPNIA, GODZ. 9.00-15.30 Oberża Skarbek w Lubinie,

WARSZTAT SZKOLENIOWY PT. „ROZMOWA PRACOWNICZA”.

Szkolenie koncentruje się na relacjach przełożonego z pracownikiem, dostarczając kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi na temat najlepszych sposobów codziennej komunikacji.

Biorąc w nim udział:

 • poznasz skuteczny model prowadzenia bieżących rozmów
  z pracownikami,
 • zbudujesz swój autorytet oraz wzmocnisz wizerunek lidera,
 • przećwiczysz techniki komunikacji, które dopasujesz do różnych sytuacji,
 • nauczysz się motywowania, wzmacniania oraz dowartościowywania twoich pracowników,
 • uświadomisz sobie różnice pomiędzy prawidłowym delegowaniem, a jego pseudo wersjami, tj. zleceniem zadania i zrzeczeniem się zadania,
 • dowiesz się, skąd bierze się ogólna niechęć do delegowania zadań na innych,
 • zrozumiesz przyczyny złego delegowania, które mogą być wynikiem deficytów kompetencyjnych u samych menadżerów,
 • zrozumiesz model dwóch ról w pełnieniu funkcji kierowniczej, tj. specjalisty i menadżera oraz ich istotnego wpływu na proces delegowania,
 • poznasz sprawdzone zasady i niezbędne reguły do efektywnego delegowania,
 • zwrócisz uwagę na zasadę Pareto oraz Macierz Eisenhowera jako pomoc w klasyfikacji zadań wartych delegowania.

Szkolenie poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dr Dariusz Góras, trener, coach reprezentujący firmę MAESTRIUM z Łodzi. Propozycję kierujemy do osób, które w swojej organizacji pełnią funkcję kierowniczą. Zarządzają zespołami pracowników, planują i motywują ich do pracy, a także oceniają jej efekty. Uczestnikami warsztatu mogą być: prezesi, dyrektorzy; kierownicy działów; liderzy projektów; mistrzowie produkcji; sztygarzy oddziałowi
i zmianowi.

11 SIERPNIA, GODZ. 9:55-11:35, PLATFORMA ZOOM

SZKOLENIE PT. „GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W FIRMIE – OD KONCEPCJI DO EFEKTYWNEGO WDROŻENIA”.

Zgodnie z ambitnymi celami zapisanymi w nowej strategii rozwoju UE „Europejskim Zielonym Ładzie”, Unia Europejska w 2050 roku ma się stać nowoczesną, oszczędzającą zasoby i konkurencyjną gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) z zerowym poziomem emisji gazów cieplarnianych netto. Dla większości przedsiębiorców oznacza to obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawnymi, które niedawno zaczęły obowiązywać lub które UE planuje wdrożyć w ciągu najbliższych 5 lat.

Potrzebę zmian w wielu firmach jeszcze bardziej przyśpieszyła niepewna sytuacja geopolityczna oraz skutki pandemii COVID-19. W tych warunkach firmy poszukują rozwiązań, które są najlepiej dostosowane do nowych warunków prawno-rynkowych.

Webinar, na który Was zapraszamy, będzie skutecznym instruktażem, jak sprawnie wdrożyć gospodarkę obiegu zamkniętego w firmie.

Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z GOZ.

1. Dlaczego polskie firmy powinny wprowadzić u siebie rozwiązania GOZ?

– warunki naturalne (środowisko, klimat, zasoby),

– polityka ONZ, UE, Polski w kierunku zrównoważonego rozwoju (strategie, polityki),

– warunki prawne (obecne i planowane regulacje – wskazanie obowiązków dla firm w podziale na: projektowanie, pozyskanie surowców produkcję, użytkowanie, zagospodarowanie odpadów, zielone zamówienia),

– otoczenie rynkowe (ambicje branż, wymagania klientów itp.)

2. Jak efektywnie zaplanować wdrażanie GOZ w firmie?

– przeprowadzenie oceny gotowości firmy do wdrażania GOZ,

– trzy obszary wdrażania GOZ (procesy, produkty, modele biznesowe),

– europejskie wskaźniki GOZ i ich przełożenie na działalność firmy,

– Case study dot. GOZ.

3. Standardy, normy i certyfikaty związane z GOZ. Prezentacja:

– standardów i zasad ich weryfikacji,

– norm i ich weryfikacji i/lub certyfikacji,

– audytu GOZ.

4. Finansowanie projektów związanych z GOZ (dotacje, niskooprocentowane pożyczki):

– rodzaje działań GOZ, na które można uzyskać finansowanie GOZ,

– jak należy przygotować projekt, aby uzyskał finansowanie zewnętrzne,

– warunki finansowania projektów związanych z GOZ.

Rejestracja na spotkanie (formularz online): https://forms.gle/juPnwscQ2bFaKwuk8

Po webinarze odbędą się indywidualne konsultacje dla przedstawicieli 10 firm.

JUŻ OD SIERPNIA

HR CAFFE

Wspólnie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz firmą Human Partner zapraszamy na cykl spotkań w formie śniadań biznesowych skierowanych do managerów i pracowników działów HR. Dowiecie się podczas nich, jak włączać nowe technologie do sprawnego poszukiwania, wprowadzania
i zarządzania pracownikami.

Eksperci opowiedzą między innymi o:

 • Rekrutacji w czasach przed i po pandemii – jak sztuczna inteligencja usprawnia procesy HR?
 • Onboardingu w nowej rzeczywistości technologicznej.
 • Technologiach wspierających edukację pracowników.
 • Jak zgodnie z prawem zdalnie pracować, rekrutować oraz zwalniać pracowników?
 • Jak zarządzać talentami w pracy zdalnej?

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i warsztatów uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. O rekrutacji będziemy informować na bieżąco.