Scenariusze przyszłości w biznesie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Scenariusze przyszłości dla biznesu”,  która odbędzie się w dniu 27.02.2020 w siedzibie Letia Business Center,
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica w godzinach od 9.00 do 14.30.
Partnerami konferencji są Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Interim Managers SIM oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Zapowiadane od lat zmiany na rynku pracy dzieją się na naszych oczach. Ekonomia współdzielenia, praca projektowa, zarządzanie czasowe to już nie futurologia, a realia biznesu. Dynamiczne zmiany środowiska wymuszają zmieniające się szybko w czasie zapotrzebowanie na kompetencje oraz skuteczne i innowacyjne narzędzia zarządcze, które stanowią niezwykle  istotny element praktycznego kierowania przedsiębiorstwem. W czasie konferencji przedstawiciele dużych i małych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego będą mogły pozyskać wiedzę
o nowoczesnych instrumentach zarządczych, wymienić się dobrymi praktykami oraz przykładami z wdrażania zarządzania zmianą.
Chcielibyśmy zapoznać Państwa z ideą interim management, która wpisuje się w nowoczesny model budowania przewagi konkurencyjnej  zarówno dużych organizacji jak i małych firm.
Plan konferencji:
8:30 – 9:00 Rejestracja.
9:00 – 9:15  Powitanie. Beata Staszków Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.
9:15 – 9:45 Scenariusze przyszłości, które wpłyną na firmy w najbliższym czasie. Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dzisiejszy biznes w dużej mierze opiera się na trendach. Jakie obecnie obowiązujące trendy staną się naszą przyszłością? Jak wytypować, co jest prawdziwym trendem, który za kilka lat trafi do mainstreamu i stanie się naszą przyszłością, a co jest tylko krótkotrwałą modą?
9:45 – 10:15 „Uwarunkowania rozwoju współczesnego biznesu. Kontekst strategiczny”-W ramach wystąpienia zostaną przedstawione najważniejsze megatrendy demograficzne, klimatyczne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne, które decydująco wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw w najbliższych latach, ale też w prognozie długoterminowej.
Prof. dr. hab. Mieczysław Morawski Politechnika Warszawska; Katedra Procesów Zarządzania.
Dyskusja.
10:15 – 10:30 Szkoła Asesorów – Janusz Dziewit.
10:30 -11:00 Przerwa kawowa.
11.00 – 11.50 Panel prezesów „Jak korzystając ze scenariuszy przyszłości zmieniamy swoje organizacje i same miejsca pracy?”
Wpływ zmian technologicznych, społecznych i środowiskowych na świat biznesu, firmy i rynek pracy.
Uczestnicy: dr Wacław Szetelnicki – prezes zarządu Centrum Badań Jakości sp. z o.o., Jerzy Nadolny – prezes zarządu Mine Master, Tadeusz Krzakowski – prezydent Miasta Legnicy, Przemysław Nowak, Dyrektor Oddziału KGHM Polska Miedź SA O/ Zakład Hydrotechniczny, Nina Twardowska – prezes Zarządu Impel Business Solutions.
11:50 – 12:20 Interim management jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy i sposób na aktywność zawodową doświadczonych menedżerów. Monika Buchajska – Wróbel, prezes Stowarzyszenia Interim Managers SIM.
Dyskusja.
12:20 – 13:00 Wyzwania rynku pracy. Panel dyskusyjny ekspertów HR – Jolanta Skrzyńska, dyr. HR – Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „Pebeka”, Ewa Korwek, Dyrektor HR- Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. ( w trakcie potwierdzania), Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź SA., Beata Bukowska – Partner Zarządzający Inwenta, Łukasz Puźniecki – Burmistrz Polkowic.
Dyskusja.
13:00 – 13:20 Business case Restrukturyzacja przedsiębiorstwa produkcyjnego po zmianach właścicielskich;  Maciej Radomski CEO, Mega.
13:20 – 13:50 Lunch i networking
Udział w konferencji jest bezpłatny dla członków Związku Pracodawców Polska Miedź oraz prelegentów
Koszt dla pozostałych podmiotów wynosi 100,00 PLN brutto
W holu Letia Business Center przewidujemy centrum wystawowe dla firm
Koszt stoiska na który składa się  stolik i 2 krzesła wynosi 400,00 PLN brutto dla firm członkowskich ZPPM
Dla pozostałych podmiotów cena stoiska wynosi 600,00 PLN brutto.
Do obsługi stoiska przewidujemy max. 2 osoby.
Rejestracja na Konferencję: https://evenea.pl/event/851560-1/