Seminarium „Dokumentacja pracownicza po wejściu w życie RODO i innych zmian prawa pracy”

Serdecznie zapraszam na Seminarium pt. „DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO I INNYCH ZMIAN PRAWA PRACY”
Seminarium odbędzie się w dniach:
10 maja 2018 r. – I termin
11 maja 2018 r. – II termin
w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.
Seminarium poprowadzi praktyk – Pani Anna TopolskaSędzia Sądu Pracy w Będzinie.
W załączeniu przesyłam program seminarium. Uprzejmie proszę o przygotowanie pytań, zagadnień, które nie znalazły się w programie, a  Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas seminarium.
Udział w seminarium jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty wykładowcy, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa w seminarium i wybór terminu do dnia 7 maja br. W przypadku mniejszej liczby uczestników seminarium odbędzie się tylko w jednym terminie.