Seminarium „Ochrona środowiska a zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium pt. „Ochrona środowiska a zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego”, które odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku, w godz. 10:00 – 13:00 w Krakowie, w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Kraków, przy ul. Straszewskiego 28.

Przemysł wydobywczy jest postrzegany z perspektywy negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie dostrzega się natomiast jego znaczenia m.in. dla: łańcucha zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy (nie tylko w samym przemyśle, ale usługach okołogórniczych) w długim przedziale czasu; wnoszonych danin na rzecz zarówno budżetu państwa, jak i samorządów lokalnych; inwestycji w infrastrukturę; wzrostu aktywności społeczności lokalnej, a także poziomu życia mieszkańców. Nie dostrzega się także, że negatywny wpływ na środowisko jest przemijający. Pozytywne skutki działalności firm górniczych to także trwała zabudowa drogowa, handlowa, mieszkaniowa tworzona w wyniku rozwoju regionów górniczych, a tereny poeksploatacyjne mogą być środowiskowo i gospodarczo atrakcyjne.
Niezbędna jest szeroka i rzetelna informacja dla społeczeństwa o potrzebach oraz znaczeniu górnictwa dla gospodarki krajowej, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia standardów życia oraz rzeczywistym oddziaływaniu eksploatacji złóż kopalin na środowisko.
Przedstawione problemy wskazują na konieczność wypracowania wniosków i rekomendacji, które uwzględnią istniejące problemy i wskażą rozwiązania. Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu górniczego oraz ludzi nauki specjalizujących się w tym zagadnieniu.
Ramowy program seminarium :
10.00-10.30 rejestracja uczestników (kawa powitalna)
1. dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. IGSMIE PAN „Ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym”
2. mgr inż. Bogusława Madej, Wyższy Urząd Górniczy „Uwarunkowania prawne ochrony środowiska w górnictwie w Polsce”
3. Wystąpienia przedstawicieli przemysłu i ekspertów Forum Przemysłu Wydobywczego – „Działania firm górniczych w obszarze ochrony środowiska – dobre praktyki”
4. Dyskusja ogólna z udziałem uczestników Seminarium; Konkluzje i rekomendacje
13.00-14.00 obiad
Organizacją Seminarium zajmuje się Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Krakowie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na seminarium w terminie do dnia 06.10.2014 roku na adres mailowy/tel/fax. ZPPM: sekretariat@pracodawcy.pl nr tel 76/8478585; fax. 76/8478588.
Załączam linki do materiałów z cyklu seminariów o tematyce górniczej, które przybliżą tło seminarium:

O branży wydobywczej podczas seminarium „Strategia surowcowa Polski”

Co hamuje polską branżę wydobywczą?