Seminarium online „Ochrona danych osobowych: 2 lata stosowania RODO”

Wspólnie z naszą firmą członkowską – Kancelarią Prawną SQUARE serdecznie zapraszamy na seminarium online „Ochrona danych osobowych: 2 lata stosowania RODO”. Webinarium odbędzie się 25 sierpnia br. w godzinach od 10.00 do 12.30 na platformie ClickMeeting (nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania).
Link do spotkania otrzymają Państwo w przeddzień wydarzenia.
Zakres tematyczny webinarium :

  • RODO w akcji – podsumowanie największych nałożonych kar z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych w UE i w Polsce.
  • Naruszenie bezpieczeństwa – jak je zidentyfikować i jak zgłosić?
  • Bezpieczna praca zdalna – czy jesteś do niej przygotowany?
  • Praca zdalna: dokumentacja papierowa.
  • Praca zdalna: wideokonferencja.
  • Najnowsze stanowiska organu nadzoru UODO:

  1. Schrems II, czyli przekazywanie danych do USA – wyrok TSUE;
  2. Obowiązek informacyjny wobec osób reprezentujących osobę prawną;
  3. Pracownikiem miesiąca zostaje… – publikacja wyników dotyczących wydajności pracy;
  4. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.

Prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia 24 sierpnia br. wraz z ich adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednym stanowisku komputerowym (adresie mailowym) może uczestniczyć fizycznie więcej osób. Udział w webinarium jest bezpłatny.