Seminarium prawne „Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych”

Serdecznie zapraszam na kolejne z organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź seminariów prawnych.
Tym razem tematem spotkania będzie: „Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych”.
Seminarium poprowadzi pani Alicja Kudłak – radca prawny
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Cechy przedawnienia
 • związek z upływem czasu,
 • bezczynność uprawnionego,
 • związek z przymusem państwowym,
 • zaskarżalność,
 • obiektywizm
 1. System regulacji przedawnienia
 • zakres zastosowania regulacji kodeksowej,
 • charakter prawny przepisów regulujących przedawnienie.
 1. Terminy przedawnienia
 • termin zasadniczy,
 • trzyletni termin ogólny,
 • nowe zasady przedawnienia roszczeń wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,
 • terminy szczególne.
 1. Bieg terminów przedawnienia – określenie początku biegu terminu przedawnienia, pojęcie wymagalności
 • roszczenia terminowe,
 • roszczenia bezterminowe,
 • roszczenia o zaniechanie,
 • początek biegu terminu przedawnienia w przepisach szczególnych.
 1. Wstrzymanie biegu przedawnienia
 2. Przerwa biegu przedawnienia
 • przerwa czynna – czynności wierzyciela,
 • przerwa bierna – uznanie roszczenia.
 1. Przedmiot przedawnienia
 • roszczenie majątkowe,
 • roszczenia nieulegające przedawnieniu
 1. Zarzut przedawnienia
 2. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Seminarium odbędzie we wtorek, 15 października 2019 roku w sali VIP Zagłębia Lubin (budynek przy Stadionie piłkarskim – II piętro, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98 w Lubinie).
Seminarium planowane jest w godzinach: 9.00 do 12.00.
Potwierdzenie uczestnictwa w seminarium proszę o przesłanie do Związku Pracodawców Polska Miedź
w terminie do 10 października 2019 roku telefonicznie pod numer 76 / 847 85 85 lub mailowo na adres: sekretariat@pracodawcy.pl