Seminarium pt. „Praca zdalna i nietrzeźwość w Kodeksie pracy w 2023 roku. Jakie czekają nas zmiany?”

Serdecznie zapraszam na seminarium pt. „Praca zdalna i nietrzeźwość w Kodeksie pracy w 2023 roku. Jakie czekają nas zmiany?”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

16 marca  br. w godzinach od 11.00 do 14.00

lub

24 marca br. w godzinach od 11.00 do 14.00

Miejsce szkolenia:  Lubin, MCKK Sp. Z o.o , ul. M. Skłodowskiej-Curie 84,(sala 204, II piętro).

Szkolenie poprowadzi praktyk, czynny zawodowo Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z wieloletnim doświadczeniem. 

Zakres tematyczny szkolenia:

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników w Kodeksie pracy zmierzają do stworzenia dla pracodawców podstaw do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony osób i mienia, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol. Co istotne, przepisy, które wprowadzą możliwość kontroli trzeźwości pracowników, będą stosowane odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez tych pracodawców.

Praca zdalna według przepisów to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (konieczne złożenie wniosku), w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oznacza to w praktyce, że w godzinach pracy pracownik musi być w zgłoszonym miejscu i dostępny. Jeśli więc pracownik przeniesie się do kawiarni, czy będzie pracować z działki, jest to niezgodne z prawem. Problemy z zasięgiem czy brak internetu nie mogą być usprawiedliwieniem.

Jeżeli mają Państwo konkretne pytania związane z tym tematem, a Państwa zdaniem, powinny zostać poruszone podczas seminarium, proszę o przesyłanie ich na adres: szkolenia@pracodawcy.pl w terminie do 13 marca br.

Proszę o zgłaszanie udziału w seminarium i wybór terminu do 14 marca  br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na koszty, w przypadku rezygnacji prosimy, o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych.