Seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców”

Związek Pracodawców Polska Miedź serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców” (Polish Contribution to the EU Raw Materials Initiative), które odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku w Brukseli, w Marivaux Hotel & Seminar Centre (Boulevard Adolphe Maxlaan 98 B-1000 Brussels) w godzinach 13:00-17:30. Spotkanie ma status wydarzenia satelickiego w ramach Raw Materials Week 2017.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
Celem konferencji jest promocja Polski jako dogodnego miejsca dla inwestycji surowcowych; podkreślenie roli i znaczenia surowców w gospodarce Polski oraz zaprezentowanie wkładu innowacyjnego polskiego przemysłu w budowanie rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Mamy nadzieję, że nasza konferencja pozwoli uczestnikom na pozyskanie nowych partnerów biznesowych.
W konferencji wezmą udział czołowe firmy produkcyjne z grupy KGHM Polska Miedź SA oraz producenci dostarczający rozwiązania dla górnictwa i przetwórstwa metali.

  • KGHM Polska Miedź S.A. – światowy lider w produkcji miedzi i srebra.
  • KGHM ZANAM S.A – czołowy producent maszyn i rozwiązań technologicznych dla górnictwa.
  • Mine Master Sp. z o.o. – producent maszyn dla górnictwa podziemnego i robót tunelowych.
  • PeBeKa S.A. – znany w świecie wykonawca projektów górniczych, wiertniczych, tunelowych  i infrastrukturalnych.
  • Kret i S-ka – rodzinna firma inżynierska produkująca zasilacze hydrauliczne znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
  • NITROERG – największy w Polsce producent materiałów wybuchowych i systemów inicjowania do celów przemysłowych.
  • KGHM CUPRUM CBR – firma wykonująca prace badawcze i projektowe w zakresie górnictwa.

Udział firm reprezentujących branżę wydobywczą, przedstawicieli administracji rządowej, Komisji Europejskiej oraz naukowców umożliwi wymianę doświadczeń i prezentację najlepszych praktyk. Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium. W załączeniu przesyłamy projekt programu spotkania.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 03.11.2017 roku (tel: 0048768478585; e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl).