Seminarium warsztatowe z zakresu egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź i samorządu komorniczego Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu serdecznie zapraszam na seminarium warsztatowe z zakresu egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Podczas spotkania przedstawiciele Izby Komorniczej omówią ważne dla pracodawców zagadnienia z zakresu zajęć komorniczych. Ponadto będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań i indywidualnych rozmów z prelegentami.
Seminarium odbędzie się 4 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.30 w siedzibie Zagłębia Lubin SA ( Stadion) w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 – Sala VIP.
Program seminarium:
EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 1. Zakres egzekucji z wynagrodzenia (co podlega zajęciu, jakie składniki i w jakiej wysokości- mogą być tabele, grafiki itp, pensja zasadnicza premia, nagroda (można wskazać krótko różnice – mam chyba tabelkę, ale to nie jest przedmiotem artykułu, jak starczy miejsca i będzie konieczne, nadgodziny, dodatki, fundusz socjalny, bony świąteczne); tutaj tez o stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych zlecenie i dzieło, jako form zatrudnienia
 2. Granice potracenia z wynagrodzenia za pracę ale też wielość różnych zajęć (kmp (60 %) i innych (km, kms, gkm 50 %)

Czy potrąceniu podlega kwota brutto, czy netto?

 1. Czy różni się zajęcie wynagrodzenia od zajęcia wierzytelności
 2. Ochrona wynagrodzenia (limity oraz inne ograniczenia z art. 829- 839 kpc
 3. Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia (tutaj: pytania wskazane w zajęciu, grzywna, świadectwo pracy, itp., tez można zaznaczyć, że są pewne obowiązki wynikające ze zbiegów, ale rozwinięcie dalej)
 4. Na jakie pytania Pracodawca ma obowiązek odpowiadać komornikowi oraz sankcje nieudzielenia odpowiedzi
 5. Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną
 6. Zbieg egzekucji sądowych
 7. Relacja zajęcie wynagrodzenia do innych potrąceń pozaegzekucyjnych (kary, itp., potrącenia z tytułu pożyczki udzielonej z kasy zapomogowo- pożyczkowej)
 8. Chwila dokonania zajęcia, skutek zajęcia, ciągłość zajęcia, rozporządzenie po zajęciu
 9. Odrębności związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych
 10. czym są alimenty, czemu służą i dlaczego są inne uregulowania
 11. Potrącenia- granice
 12. Możliwość złożenia TW bezpośrednio do pracodawcy, jakie to ma konsekwencje, jakie korzyści, jakie rodzi obowiązki,
 13. Przepisy prawa karnego, dot. głównie kar dla tych, którzy w jakimś stopniu pomagają dłużnikom alimentacyjnym, zatrudniają „na czarno” albo płacą „pod stołem”.
 14. Zajęcie diet z tytułu podróży służbowych;

W przypadku zagadnień, które nie zostały ujęte w programie, a szczególnie Państwa interesują prosimy o kontakt mailowy  z Panią Moniką Janus – Przewodniczącą Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu. Uprzejmie proszę o nadesłanie na adres monika.janus@komornik.pl pytań i problemów, z którymi Państwo borykacie się w związku z zajęciami komorniczymi.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa do 31 stycznia br. drogą elektroniczną: sekretariat@pracodawcy.pl lub telefonicznie: 76 8478585.