SŁOWO JEST POCZĄTKIEM WSZYSTKIEGO

W tym numerze Newslettera zapraszamy Was do świata skutecznej komunikacji. Chociaż żyjemy w czasach transformacji cyfrowej i w błyskawicznym tempie zmieniają się narzędzia, technologie czy sprzęt, jedno pozostaje niezmienne. Znaczenie POROZUMIENIA.

Na sukces lub porażkę firmy wpływa to, w jaki sposób rozmawiamy z pracownikami, czy wiedzą, jakie mamy cele, priorytety, kulturę organizacyjną. Ważne jest budowanie biznesowych relacji, wymiana doświadczeń, szukanie inspiracji, kreowanie nowych przedsięwzięć.

Nawet najlepszy na świecie produkt czy usługa wymagają odpowiedniej promocji. Pandemia pokazała, że sprawne, mądre zarządzanie firmą opiera się na szybkości i sprawności przekazywania informacji, zwłaszcza w zespołach rozproszonych. Dostęp do zasobów firmy z każdego miejsca o dowolnym czasie, już niedługo będzie stanowił standard prowadzenia biznesu. O tym wszystkim piszemy w artykułach. Zachęcam do lektury.

Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.