Spotkanie grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego RDS

Dnia 3 czerwca 2020 roku miało miejsce posiedzenie Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji.
W załączeniu znajduje się notatka z tego spotkania.