Spotkanie poświęcone funduszom unijnym dla firm, 18 czerwca 2024 r., Lubin

Związek Pracodawców Polska Miedź, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone funduszom unijnym dla firm.

Data: 18 czerwca 2024 r. w godzinach 12.30 –  14.30

Miejsce: Lubin, siedziba Branżowego Centrum Umiejętności, ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 172A (Poligon MCKK, w sąsiedztwie Stacji benzynowej Pieprzyk)

Agenda spotkania:

  • Fundusze unijne dla firm w ramach budżetu na lata 2021-2027 – Dolny Śląsk, Aleksandra Kukuła, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy;
  • Dotacje na rozwój kompetencji pracowników,  Joanna Milczarz, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług Finansowych Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.;
  • Dyskusja, konsultacje indywidualne

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z obszaru województwa dolnośląskiego będą mogli skorzystać z dotacji na rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców oraz z usług rozwojowych odpowiadających na ich potrzeby. Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych – system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych.

Maksymalna wartość dofinansowania do szkoleń/usług doradczych/studiów podyplomowych wyniesie do 70%, jeśli przedsiębiorstwo bez względu na jego wielkość spełni jeden z poniższych warunków:

  1. przedsiębiorstwo prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030;
  2. usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę: 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,  z zastrzeżeniem limitu wartości dofinansowania umowy wskazanego poniżej.

Maksymalna wartość dofinansowania umowy dla jednego przedsiębiorstwa:

  • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,
  • 45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,
  • 65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,
  • 100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.

Wsparcie będzie polegało na refundacji wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwo.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z unijnego wsparcia i do udziału w spotkaniu, eksperci udzielą wszelkich informacji o dostępnych programach i dotacjach. Prosimy o zapisywanie się poprzez formularz.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY
https://forms.gle/jCa1Q56z7SLko9Ze6

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.