Spotkanie pracodawców i szkół branżowych

Związek Pracodawców Polska Miedź wspólnie z władzami Powiatu Polkowickiego serdecznie zapraszają na spotkanie w sprawie współpracy pracodawców i szkół branżowych w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych. Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. w  godz. 10.00 – 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1

Celem spotkania jest zachęcenie pracodawców do  aktywnego włączenia się w proces organizacji praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych dla absolwentów szkół podstawowych, zamierzających kształcić się w 3-letniej branżowej szkole I stopnia i uzyskać zawód na miarę swoich aspiracji i możliwości.

Szkoła zapewnia kształcenie ogólne oraz ponosi koszty kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych przez ośrodki kursowe, natomiast  pracodawca organizuje zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników  w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, wskazanym przez pracodawcę.

Warunkiem umożliwienia praktycznej nauki zawodu i przyjęcia do szkoły branżowej jest podpisanie umowy z pracodawcą. W nawiązaniu umowy z pracownikiem młodocianym o praktyczną naukę zawodu upatrujemy szansę uzyskania przez przedsiębiorców, po 3 latach szkolenia, pracownika przygotowanego do pracy zawodowej zgodnie z jego potrzebami i standardami. Przy Państwa zaangażowaniu można wykształcić i przygotować do pracy pracownika w każdym pożądanym przez Państwa zawodzie, określonym w klasyfikacji szkolnictwa branżowego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną dobre praktyki związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych, zasady organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych przez pracodawców, przewidywane koszty związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego i możliwość ich refundacji, a także inne zagadnienia związane z przedmiotem spotkania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, gdzie przedstawiciele szkół przedstawią więcej szczegółów i odpowiedzą na Państwa pytania.

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu poprzez link: https://forms.gle/xDwoX3WsqETxJWV88