Sprawozdawczość niefinansowa dużych przedsiębiorstw (zaktualizowane przepisy)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących sprawozdawczości niefinansowej dużych przedsiębiorstw – rewizja Dyrektywy 2013/34/EU, Dyrektywy 2004/109/EC, Dyrektywy 2006/43/EC oraz Rozporządzenia Nr 537/2014,

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 lipca 2021 r.

Przepisy unijne nakładają na duże przedsiębiorstwa (zatrudniające ponad 500 pracowników) obowiązek ujawniania informacji niefinansowych o wpływie ich działalności na społeczeństwo i środowisko.

Inicjatywa ta służy zmianie wymogów zawartych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, aby zapewnić inwestorom, społeczeństwu obywatelskiemu i innym zainteresowanym stronom dostęp do informacji, których potrzebują, a jednocześnie nie obciążać przedsiębiorstw nadmiernymi obowiązkami sprawozdawczymi. Służy również promowaniu odpowiedzialnego biznesu.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy, streszczenie oceny skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków

Źródło: Komisja Europejska