Stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych