Polityka Surowcowa Państwa

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska Prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska
– opinia Związku Pracodawców Polska Miedź

Podmioty gospodarcze – pracodawcy, zrzeszeni w Związku Pracodawców Polska Miedź,
z dużą nadzieją podchodzą do inicjatywy Pana Ministra dotyczącej budowy polityki surowcowej Państwa. Jest to dokument niezwykle wyczekiwany, ponieważ na dziś Polska nie ma ani spójnej polityki surowcowej, ani długofalowej strategii gospodarowania złożami kopalin. Problematyka ta jest rozczłonkowana w zbyt wielu różnych dokumentach strategicznych. Konkretne decyzje dotyczące często złóż o znaczeniu strategicznym dla kraju podejmowane są na najniższym szczeblu samorządowym.

Czytaj dalej

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Uwagi do projektu Ministerstwa Rozwoju

Uwagi do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Ministerstwo Rozwoju

Zaletą dokumentu jest dogłębna analiza stanu gospodarki Polski we wskazaniem barier rozwoju, planów wzrostu gospodarczego, planów inwestycyjnych oraz prognoz danych makroekonomicznych.

Istotą oraz głównym celem strategii jest przedstawienie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, którego podstawowymi cechami mają być nowoczesność, innowacyjność procesowa oraz produktowa oraz sprawne państwo, które przełożą się na wyższą stopę życiową społeczeństwa. Co ważne, strategia podkreśla znaczenie budowy polskiego kapitału oraz zwiększania roli rodzimej produkcji w konsumpcji krajowej oraz eksporcie oraz zakłada zwiększenie efektywności działań instytucji państwowych. Działania te mają przynieść dynamiczny rozwój społeczno-ekonomiczny Polski.

Czytaj dalej