Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer UD369 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów /druk sejmowy nr 3097) oraz do treści Uzasadnienia

Lubin, 12 maja 2023 r. ZPPM / 12S / V / 2023 Dotyczy: Znak sprawy: DPR-IV.0210.1.2022 Szanowny Pan Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii Szanowny Pan Piotr Uściński Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii Szanowna Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Członkini Komisji Infrastruktury Szanowni Panowie Ministrowie Szanowna Pani Poseł procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer UD369 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów /druk sejmowy nr 3097) wprowadzi największą od lat reformę tego obszaru, w decydującym stopniu wpływając na przebieg procesów inwestycyjnych w Polsce w nadchodzących latach. W związku z zakresem oraz charakterem proponowanych zmian, nieuniknione wydaje się powstawanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem poszczególnych przepisów znowelizowanej ustawy, co będzie miało wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych polskich podmiotów gospodarczych i instytucji. Z tego względu podmioty członkowskie Związku Pracodawców Polska Miedź są żywotnie zainteresowane ostatecznym kształtem projektu. W związku z powyższym w załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw, które zawierają propozycje zmian tak samej treści regulacji, jak i uzasadnienia projektu. Zgłaszane przez nas poprawki mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących inwestycji strategicznych z punktu widzenia polskich podmiotów gospodarczych. Mając świadomość stanu zaawansowania prac nad projektem liczymy na zrozumienie i przychylność Panów Ministrów oraz Pani Poseł. Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie naszych poprawek na posiedzeniu komisji i podkomisji procedującej projekt. Pozostajemy do dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych z procedowanym projektem. Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku Beata Staszków Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź