Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowego – szanse i zagrożenia

Związek Pracodawców Polska Miedź wspólnie z KGHM Polska Miedź SA zorganizował konferencję pod Honorowym Patronatem Ministra, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa „Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowego, szanse i zagrożenia”. Podczas konferencji samorządowcy z Zagłębia Miedziowego rozmawiali m.in. o gospodarczych i społecznych skutkach kryzysu w regionie, o podjętych działaniach i środkach wsparcia.

KGHM przekazał umowy na ponad 3 mln zł kilkunastu samorządom Zagłębia Miedziowego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakupy sprzętu medycznego, badania lekarskie mieszkańców, remonty świetlicy czy wyjazdy uczniów na basen.