„Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”- Międzynarodowa Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej
(ul. Wawrzyńca 15).
Organizatorem Konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, z którym Związek współpracuje od wielu lat.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.
W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.
Prosimy o przesyłanie propozycji tytułów i streszczeń (objętość około 200 słów), na podstawie których nastąpi  ich  klasyfikacja  do  sesji wykładowej lub posterowej.
Ważne terminy: Nadsyłanie streszczenia: 30.06.2017 r., Kwalifikacja referatów: 15.07.2017 r., Nadsyłanie pełnych tekstów referatów: 10.09.2017 r.
Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – wydawnictwo książkowe (4 pkt) . Wybrane referaty mogą być rekomendowane do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie publiczne” (14 pkt), „Rudy i metale nieżelazne” (8 pkt), „Acta Innovations (8 pkt).
Zgłoszenie oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://konferencja-pan.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.