Szkolenia MCKK „Nowe Umiejętności zawodowe szansa na poprawę sytuacji mieszkańców LGOM na rynku pracy”

Miedziowe Culotka_170120v4entrum Kształcenia Kadr w ramach realizowanego projektu pn. zaprasza osoby dorosłe, kobiety i mężczyzn, mieszkańców miast i wsi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, posiadających wykształcenie nie wyższe, niż średnie na kursy: OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH ORAZ KURSY SPAWALNICZE
KURSY OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

– operatora koparki
terminy kursów
V-VI 2018
VIII-IX 2018- operatora ładowarki
terminy kursów
IV-V 2017
VII-VIII 2017
– operatora koparkoładowarki
terminy kursów
XI-XII 2017
II-III 2018
 
 
 
 
 
 
 

KURSY SPAWALINCZE

– uprawnienia spawacza metodą elektrodą otuloną (MMA/111)
terminy kursów
III 2017
IX 2017
II 2018- uprawnienia spawacza metodą MAG (135)
terminy kursów
IV 2017
X 2017
I 2018

Wszystkie kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego ich koszt wynosi jedynie 10% faktycznej ceny kursu!  
Część praktyczna kursów operatorskich będzie prowadzona na Poligonie Szkoleniowym MCKK. Jest to specjalistycznie przygotowane miejsce szkolenia praktycznego przyszłych operatorów maszyn górniczych i budowlanych. Poligon zajmuje obszar około 1,5 ha, posiada plac manewrowy z wydzielonymi drogami do nauki jazdy maszynami budowlanymi i drogowymi oraz miejsca do nauki kopania i ładowania. Część praktyczna kursów spawalniczych będzie prowadzona na ternie Regionalnego Centrum Szkoleń Spawalniczych, na terenie którego znajduje się spawalnia o pow. 300m2 wyposażona w nowoczesny sprzęt i maszyny spawalnicze.
Po ukończonym kursie słuchacze otrzymują uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Podczas realizacji projektu zakładamy współpracę z największymi pracodawcami w naszym regionie. Współpraca ta umożliwi bliższe kontakty uczestników projektu z potencjalnym pracodawcą już w trakcie nauki, a tym samym wzrost odsetka absolwentów, którzy podejmą pracę zawodową w krótkim czasie po ukończeniu kursu.
Przyjdź i naucz się praktycznie tego, czego oczekują pracodawcy. Na naukę nigdy nie jest za późno!
Biuro projektu oraz zapisy:
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
ul.M.Skłodowskiej-Curie 84, pok. 3
tel. 665 444 472
szkoły@mckk.com.pl