Szkolenia on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na cykl szkoleń on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić: formularz zgłoszeniowy, który pojawiać się będzie cyklicznie na stronie: https://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/

Tematy szkoleń:

  • Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w projektach FEDS 2021-2027 – termin szkolenia zostanie ustalony później;
  • Zarządzanie projektem, w tym obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o  dofinansowanie w FEDS 2021-2027 – planowany termin szkolenia 20.06.2023 r.;
  • Uproszczone metody rozliczania projektów, w tym zasady rozliczenia projektów ryczałtowych w FEDS 2021-2027 – planowany termin szkolenia 14.06.2023 r.;
  • PZP w projektach FEDS 2021-2027 – termin szkolenia zostanie ustalony później;
  • Zasada konkurencyjności i zamieszczanie ogłoszeń w bazie konkurencyjności w projektach FEDS 2021-2027 – termin szkolenia zostanie ustalony później;
  • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach FEDS 2021-2027 – termin szkolenia zostanie ustalony później;
  • Projekty edukacyjne w FEDS 2021-2027, prawo oświatowe, wkłady, zatrudnienie nauczycieli – termin szkolenia zostanie ustalony później;

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Liberacką – wioletta.liberacka@dolnyslask.pl     tel. 71 770 44 37.

Źródło: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego