Szkolenie: Jak skutecznie wdrożyć zrównoważony rozwój i zarządzać czynnikami ESG – 14.06.2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu ESG połączone z praktycznymi warsztatami pt. „Jak skutecznie wdrożyć zrównoważony rozwój i zarządzać czynnikami ESG”, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r.  w godzinach od 9:00 do 14:00 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek (ul. Budowniczych LGOM 22, 59-300 Lubin) .

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 10 czerwca 2022 r. poprzez formularz.
Link do formularza: https://forms.gle/BUgED8biryzpngzn9
Udział jest bezpłatny.

ESG to akronim używany od 2005 roku. Został utworzony od angielskich słów Environment, Social Responsibility i Corporate Governance. co należy tłumaczyć jako: środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Pod tym skrótem kryje się szeroki zestaw czynników, w oparciu o które coraz więcej interesariuszy na całym świecie oczekuje od podmiotów gospodarczych, głównie spółek publicznych ujawnień danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Zmiany prawne w obszarze ESG dotyczą podmiotów profesjonalnych obecnie, a w przyszłości obowiązki będą obowiązywać w coraz większym zakresie. Jest to efektem unijnych regulacji prawnych oraz dążeniem światowych społeczności i elit gospodarczych do budowy bardziej zrównoważonego świata. W ramach obszaru prawnego przedstawiona zostanie tematyka ESG w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, europejskie wymogi raportowe (SFRD i Taksonomia), europejskie wymogi raportowe nakładane na przedsiębiorstwa (NFRD, CSRD i Taksonomia), kwestie ESG a łańcuch dostaw, w tym audyty ESG w kontekście CSDD.

Szkolenie ma na celu zapoznanie kadry menadżerskiej firm należących do Związku Pracodawców Polska Miedź z koncepcją zrównoważonego rozwoju, zarządzaniem czynnikami ESG w firmie oraz ich raportowaniem, zgodnie z wymaganiami określonych grup interesariuszy. Celem warsztatów przeprowadzonych na zakończenie szkolenia będzie nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności identyfikacji ryzyk /możliwości dla wybranych wskaźników ESG.

Program: 

  1. Idea zrównoważonego rozwoju a kwestie ESG (Czym jest zrównoważony rozwój, w jakich kluczowych dokumentach strategicznych spotykamy się z kwestiami zrównoważonego rozwoju, jakie są cele i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Droga transformacji społecznej odpowiedzialności biznesu od CSR do ESG)
  2. Obowiązki prawne związane z ESG i zrównoważonym rozwojem (ESG w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, europejskie wymogi raportowe (SFRD i Taksonomia), europejskie wymogi raportowe nakładane na przedsiębiorstwa (NFRD, CSRD i Taksonomia), kwestie ESG a łańcuch dostaw, w tym audyty ESG w kontekście CSDD)

Przerwa kawowa

  1. Projektowanie zrównoważonego rozwoju w zgodzie z czynnikami ESG (dlaczego warto przygotować strategię zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem 17 SDG i czynników ESG, kluczowe elementy dobrze przygotowanej strategii równoważonego rozwoju z wykorzystaniem dobrych praktyk)
  2. Standardy i certyfikaty związane ze zrównoważonym rozwojem (kwestie ESG jako przedmiot standaryzacji i certyfikacji (tj. normy międzynarodowe ISO 14001, ISO 14021, ISO 45001, ISO 37001, ISO 27001 czy prywatne standardy jak SA 8000, SEDEX/SMETA, FSC, MSC, RSPO)
  3. Raportowanie ESG – krok po kroku (wymagania rynkowe i prawne odnoszące się do oceny zrównoważonego rozwoju firmy, raport ESG z uwzględnieniem rekomendowanych standardów, ram i wskaźników, analizy, narzędzia, procedury i polityki)

Przerwa kawowa

  1. Warsztaty – SDG/ESG (identyfikacja konkretnych ryzyk/możliwości wynikających z czynników ESG)
  2. Podsumowanie

Lunch

Szkolenie poprowadzą:

Jolanta Okońska-Kubica, Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL Jolanta Okońska-Kubica

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu -Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i raportowania zgodnie z koncepcją z zrównoważonego rozwoju, ESG i GOZ w międzynarodowej firmie. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.

Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Agnieszka Skorupińska

Adwokat z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Partner i Liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS oraz koordynator zespołu ds. ESG w CEE i Polsce. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Wspiera także firmy w zakresie ESG, w tym wymogów raportowych, sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju, audytów ESG. Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę Skorupińską jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 2), a ranking Legal 500 jako tzw. „Rising Star” w  dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych.

Mikołaj Potocki

Business Unit Manager w Bureau Veritas Polska. Od 2017 roku współtworzy dział Sustainability i odpowiada za jego rozwój. Posiada wiedzę i doświadczenie związane z funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki. Specjalizuje się w obszarze zmian klimatycznych, ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu (audyty ESG, ślad węglowy, LCA, EPD, zrównoważone łańcuchy dostaw).

W przypadku zagadnień, które szczególnie Państwa interesują, a nie znalazły się w programie szkolenia, prosimy o przesłanie ich na adres: szkop@pracodawcy.pl w terminie do 8 czerwca 2022 r.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 10 czerwca 2022 poprzez formularz.
Link do formularza: https://forms.gle/BUgED8biryzpngzn9
Udział jest bezpłatny.