Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Komunikacja i budowanie konstruktywnych relacji  w miejscu pracy”.

Szkolenie odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017 r. w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek– ul. Budowniczych LGOM 20, w godzinach od 8.00 do 15.30.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów oraz możliwości stosowania skutecznych strategii i metod pomagających budować dobre relacje z ludźmi w miejscu pracy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty wykładowcy, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 21 sierpnia br.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela p. Barbara Baszczyk-Stelmach