Szkolenie online  pt. „ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 ROKU”

Zgodnie z zapowiedziami serdecznie zapraszamy na  praktyczne szkolenie online  pt. „ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 ROKU”, które odbędzie się  25 czerwca 2024 r. na platformie zoom w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami.  

Celem szkolenia jest ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie wybranych elementów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, pracowników działów finansowo-księgowych, a także pracowników merytorycznych biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji  w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Zakres tematyczny szkolenia:

Zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych

  • Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy
  • Zasady gospodarowania Funduszem
  • Sposób ustalania progów dochodowych
  • Domniemanie dobrej sytuacji socjalnej
  • Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych
  • Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem
  • Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników
  • Przegląd bieżącego orzecznictwa

Wszystkie zagadnienia będą omówione z uwzględnieniem  praktyki sądowniczej i orzecznictwa SN.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu na adres szkolenia@pracodawcy.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.