szkolenie pt. „KALKULACJE FINANSOWE”

Serdecznie zapraszam na szkolenie pt. „KALKULACJE FINANSOWE”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 2-3 października  2018 r. w Lubinie w godzinach od 8.00 do 15.00.
2.10. 2018 r.-   Hotel Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20,
3.10.2018 r.- ZAGŁĘBIE LUBIN S.A., ul. M Skłodowskiej-Curie 98, Sala VIP I piętro
Podczas szkolenia uczestnicy ugruntują swoją wiedzę z zakresu

  • wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w sprawozdaniu wielkości,
  • umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu oceny sytuacji finansowej firmy,
  • zasad badania płynności finansowej firmy,
  • mierników oceny efektywności inwestycji
  • stosowania metod analizy finansowej w praktyce.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26 września br., o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
W załączeniu przesyłam program szkolenia i informacje o trenerze.